Sandahl Partners i Örebro jubilerar – firar 15 år i tillväxtens tecken

Sandahl Partners har levererat konsulttjänster inom, ledarskaps- och organisationsutveckling sedan 1985. Företagsgruppen består av fyra konsultägda bolag med kontor i Stockholm, Gävle, Visby och i Örebro som sedan starten 2000 nu vuxit till det enskilt största bolaget i gruppen. Den 14 juni firas 15-års jubileum på Svalan i Brunnsparken.

– Det är oerhört stimulerande att vara del av en tillväxtregion där utvecklingen går så snabbt framåt och där vi fått bidra med vår kompetens kring organisation, ledarskap, rekrytering, individ- och grupputveckling, säger Martin Ekberg, VD för Sandahl Partners Örebro.

– Vi samarbetar med väldigt många lokala organisationer som bland andra Atlas Copco, Nethouse, Ovako, Strateg, Suzuki, Handelskammaren Mälardalen och inte minst Örebro Kommun. Våra konsultinsatser bygger på psykologisk spetskompetens som omsätts i konkreta och användbara metoder utifrån varje uppdragsgivares unika situation. Insatser som leder till välmående och effektiva organisationer som når sina uttalade mål. 

Att bra ledare är en avgörande faktor för framgångsrika företag menar även Handelskammarens VD Jenny Emerén. Ett coachande ledarskap innebär bland annat chefer med god problemlösningsförmåga, målinriktad drivkraft och förmågan att omfatta komplexitet. – Det där är en talang som går att träna upp. Det är därför det är så viktigt både för oss och våra medlemmar att satsa på ledarskapsutveckling, säger hon. – I Sandahls regi har vi genomfört en rad utbildningar och tillsammans drivit frågan om kompetensutveckling i stort. Under våren har vi också genomfört en rad seminarier. Den sista föreläsningen som just handlade om att stärka det goda ledarskapet hölls av Martin Ekberg själv och gav våra medlemmar en unik möjlighet att diskutera sina egna ledarroller.

Men det är inte bara chefsrollen som är central, alla medarbetare och organisationer kan bli mer funktionella och framgångsrika enligt Sandahl Partners. Bestående utveckling uppnås genom att öka organisationens och gruppens kollektiva kompetens och förmågor. 
I en lärande organisation samverkar finansiella resultat, produktionsmål, trivsel och personlig utveckling. Något Annelie Mård, Vice President Human Resources på Atlas Copco också håller med om. 

¬ Vi har under flera år anlitat Sandahl Partners och ser till exempel hur framgångsrika samarbeten i organisationen resulterar i väl underbyggda och bättre affärsbeslut. Syftet är att kunna skilja på roll och person och därmed skapa fungerande, inkluderande relationer där varje medarbetare ges möjlighet att förverkliga sin potential för att nå våra mål att skapa hållbar och lönsam tillväxt. 

Nu ska de gemensamma framgångarna firas tillsammans. – Vid tidigare jubileum har vi visat glädje och tacksamhet gentemot våra kunder och partners under mer formella former och bjudit på exempelvis seminarier. Den här gången blir det jubileumsmingel med allt från kammarmusik till Motown hits, avslutar Martin.