Här kan du få hjälp om du vill sluta röka – tobaksfritt på tisdag

cigaretter

Tisdagen den 31 maj är det den Tobaksfria dagen, WHO´s World No Tobacco Day. På länets sjukhus, vårdcentraler, Folktandvård och psykiatri uppmärksammas denna dag det tobakspreventiva arbetet för att få färre att börja röka och fler att sluta röka.

Personal som arbetar med tobakspreventivt arbete kommer under dagen att finnas i entréerna vid Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett för att informera om vilken hjälp som erbjuds den som vill sluta röka. Också politiker från Region Örebro län kommer att finnas på plats på de tre sjukhusen. Inom Folktandvården, på vårdcentralerna och hos psykiatrin kommer patienter denna dag att uppmärksammas på sina eventuella rökvanor.

– Tobaksbruket är vår tids största hälsotjuv, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Örebro län har därför anslutit sig till Tobacco Endgame som arbetar för att vi ska ha ett tobaksfritt samhälle år 2025. Om vi kan minska tobaksbruket kraftigt skulle vi uppnå stora hälsovinster i samhället. Många människor skulle kunna leva ett längre liv utan svåra sjukdomar och för tidig död.

– Rökningen har glädjande nog minskat de senaste tio åren, men skillnaderna mellan socioekonomiska grupper har ökat, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i Fokusberedningen för folkhälsa.

Rökningen drabbar de mest utsatta hårdast, och rökning orsakar och förstärker skillnader i hälsa. Att verka för att minska tobaksbruket är därför en viktig del i vårt arbete för att uppnå en jämlik hälsa i befolkningen. Varje år beräknas 100 000 svenskar insjukna i någon av ett femtiotal rökrelaterade sjukdomar, och varje år beräknas 12 000 svenskar dö av tobaksrelaterade sjukdomar.

,