L och M med gemensamma klimatmål – noll i nettoutsläpp senast år 2045

M och L

I dag presenterar Nya Moderaterna och Liberalerna en gemensam klimatstrategi för Örebro kommun och en gemensam matstrategi för Örebro kommun. 

“Fokus i Nya Moderaternas och Liberalernas klimatarbete ligger på att minska de faktiska utsläppen, inte dölja dem bakom försäljning av vindkraft. Örebro kommun ska ha en teknikneutral inställning till klimatvänlig energiproduktion. All el och allt bränsle i Örebro kommuns verksamheter ska på sikt komma från antingen förnybara källor eller kärnkraft och upphandlas på marknaden. Visionen är att Örebro kommun ska ha noll i nettoutsläpp senast år 2045. För att säkerställa att åtgärderna i klimatstrategin har önskad effekt de ska följas upp regelbundet. Strategin ska revideras löpande utifrån resultatrapporter, forskning och omvärldsläge. Nya Moderaterna och Liberalerna har valt att lyfta ut upphandlingen av livsmedel ut klimatstrategin och ta fram en separat matstrategi. Örebro kommun köper in stora mängder mat varje år och frågan förtjänar därför större uppmärksamhet. Matstrategin innebär en tydlig politisk viljeinriktning mot mer närproducerat. Målet är att 30 procent av all mat som serveras i kommunens kök år 2020 ska vara närproducerad”, skriver kommunalråden Maria Haglund (M) och Karolina Wallström (L) i ett gemensamt pressmeddelande.

På bilden ses även Johan Kumlin (M) och Patrik Jämtvall (L).