Örebro i topp när det gäller service

Örebro kommun klättrar i SKL:s servicerankning och hamnar en fjärdeplacering. Därmed hamnar Örebro högst av landets större kommuner som deltar i undersökningen. Samma bild bekräftas av Svenskt näringsliv i deras årliga mätning av det lokala företagsklimatet där Örebro som enda kommun över 100 000 invånare får ett högre betyg.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, mätning Löpande insikt gjordes under perioden januari-november i fjol och utgick från parametrarna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet, och verksamheterna var brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Totalt deltog 56 kommuner och Örebro placerar sig som nummer fyra med ett så kallat NKI-betyg* på 76. Därmed placerar sig Örebro allra högst av större kommuner med över 100 000 invånare i landet.

– Örebro kommun har över en längre tid sett ett växande förtroende hos näringslivet för vårt sätt att organisera och arbeta näringslivsfrämjande och i samverkan med näringslivet. SKL:s mätning befäster ytterligare den positiva bild som jag som politisk företrädare möter när jag pratar med företrädare för näringslivet, säger Lennart Bondesson, (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

– Örebro kommuns sätt att bedriva myndighetsutövning och ge en god service till näringslivet möter ett växande intresse från övriga kommuner i Sverige. Denna mätning placerar Örebro kommun i toppen av kommuner över 100 000 invånare. Våra medarbetare på en rad förvaltningar gör ett fantastiskt jobb med oftast knappa resurser för att möta ett näringsliv i stark tillväxt. Det är viktigt att vi inte nu slår oss till ro utan fortsätter arbeta i denna positiva anda, säger kommundirektör Anne Andersson.

Källa: Örebro kommun

,