Simlärare utbildas för att lära unga invandrare simma

simskola

Många barn och ungdomar med invandrarbakgrund kan inte simma och har inte kunskaper i vattensäkerhet. Svenska Livräddningssällskapet med ekonomiskt stöd från Postkodslotteriets idrottsstiftelse har därför startat projektet Everyday lifesaver education programme – Allas rätt till vattenkunskap, med mål att förebygga och förhindra drunkningstillbud hos nyanlända och flyktingar framför allt barn och ungdomar. Simlärare från bland annat Örebro ska nu utbildas.

Främsta orsaken till att barn inte kan simma är rädsla för vatten samt att barnen kommer från ett annat land där simkunnighet inte är en del av kulturen. Erfarenheter från tillbud visar att invandrarbarn och ungdomar är utsatta för betydande risker då de vill efterlikna sina svenska kamrater men inte har nödvändig kunskap. Många invandrarbarn och ungdomar har svårigheter att ta del av den simundervisning som arrangeras bland annat på grund av språk och etnisk bakgrund. Drunkningsolyckor är också den vanligaste dödsorsaken hos barn 1-6 år.

Under projektet kommer Svenska Livräddningssällskapet att utbilda 20 nyanlända till simlärare och ge dem utökad kunskap i livräddning. Genom mentorsstöd ska sedan dessa kunna starta simskolor och verksamheten Junior Livräddare på olika platser i Sverige.

Via samarbete med andra medlemsorganisationer inom Svenskt Friluftsliv ska simskolorna också ge möjlighet till andra aktiviteter såsom fiske, kajakpaddling med flera aktiviteter.

Den 30 maj till 5 juni samlas 20 deltagare på Dömle Herrgård i Deje, Värmland, för att genomgå den första delen i simlärarutbildningen. Därefter ska de på sina hemorter starta och genomföra verksamheter. De 20 deltagarna kommer från Jämtland, Skåne, Örebro, Västra Götaland och Värmland.