Unikt sätt att hjälpa dopingmissbrukare – utredning och behandling på samma ställe

doping

För att skapa bättre förutsättningar till en god och säker vård för de personer som missbrukar dopningsmedel har Region Örebro län, med statligt stöd, tagit fram ett arbetssätt för den svenska hälso- och sjukvården. Arbetssättet presenteras i dag vid en nationell konferens i Örebro.

– Missbruket av dopningsmedel är ett växande samhällsproblem och behovet av kunskap på området är stort. Därför känns det väldigt bra att vi kan bidra till en förbättrad vård och behandling av dem som hamnat i ett dopningsberoende, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Det nationella kompetensutvecklingsprojektet för dopningsproblematik (NKD) har genomförts under åren 2013-2015 med ekonomiskt stöd av Socialdepartementet. Projektet har bland annat kommit fram till det arbetssätt, så kallat vårdprogram, som ger vägledning om hur personer med dopningsberoende bör erbjudas vård och behandling. Vårdprogrammet beskrivs i projektets slutrapport som läggs fram i dag, den 31 maj. Slutrapporten har tagits fram i samarbete med ett 50-tal experter från de flesta universitetssjukhus i landet under ledning av den statliga utredaren Gerhard Larsson.

– Med ett växande antal dopningsproblematiker och en sjukvård som hittills famlat i hur man behandlar dopningsberoende med ofta kort medellivslängd är det både mänskligt och samhällsekonomiskt glädjande att vi äntligen har program för innehållet i behövlig vård och dess organisation med denna rapport, säger Gerhard Larsson.

– Under projekttiden har Region Örebro län byggt upp en mottagning för personer med dopningsproblem. På mottagningen finns en bred kompetens för att kunna erbjuda behandling för de tillstånd som orsakats av dopning. Vi täcker hela det medicinska och psykiatriska perspektivet genom ett unikt samarbete med övriga kliniker vid Universitetssjukhuset Örebro, säger Åsa Magnusson, verksamhetschef för Beroendecentrum Örebro.

– Vi har genom finansiering från regionen i dag möjlighet att utreda och behandla dessa patienters tillstånd som är både allvarliga och kan vara livshotande på sikt. Eftersom vi är den enda mottagningen i landet som kan erbjuda både utredning och behandling samlat så ser vi också många som söker vård hos oss från övriga landsting och regioner, säger Åsa Magnusson.