Världspremiär för unik handledsprotes på USÖ

handprotes

Den 2 juni är det världspremiär för den första operationen med en helt ny modell av handledsprotes vid Universitetssjukhuset Örebro. Det är en världsunik protes, utvecklad vid handkirurgiska kliniken i Region Örebro län.

– Den här handledsprotesen kan hjälpa patienter som har reumatisk sjukdom, förslitning i leden eller skador. De har goda möjligheter att både få en bättre rörlighet i leden samt minskade smärtor. Vi kan operera in den på patienter som är cirka 25 år och uppåt säger Kurt Pettersson, verksamhetschef.

Det är endast den ena sidan på protesen som fästs i benet medan den andra ledas direkt mot de små benen i handen. Tidigare handledsproteser fästs mot benet åt båda håll, både upp mot armen och nedåt i de små benen i handen. Just de små benen i handen kan vara svåra att få bra fäste för protesen i. Den här protesen ledas direkt mot benytan i handen och då elimineras risken för proteslossning där. Materialet i den del som fästs i armbenet är klätt i tantalum, en hård metall som är det allra senaste för att främja beninväxt och förhindra proteslossning, så även där minskas risken för proteslossning.

En ytterligare fördel är att protesen har utbytbara komponenter som ”klickas” fast i varandra. Det gör att delar i protesen kan bytas ut efter behov. Det går också att omvandla halvprotesen till en helprotes om det av olika anledningar inte längre fungerar med halvprotesen. Sammantaget gör detta att det är lång hållbarhet på protesen.

– Det är jag och mina kollegor Pär Fischer och Marcus Sagerfors, vid handkirurgiska kliniken som tillsammans med en svensk ingenjör designat protesen i samarbete med ett amerikanskt medicintekniskt företag. Protesen är sedan testad vid den ansedda Mayo-kliniken i USA. Den 2 juni får den första patienten den här typen av handledsprotes inopererad här på USÖ, säger Kurt Pettersson.