Konkurserna bland länets företag minskar

Konkursstatistiken för maj månad visar på en stark återhämtning bland de svenska företagskonkurserna. Föregående månads uppgång verkar nu vara bortblåst, visar färsk statistik från UC AB. Konkurserna i Örebro län minskade med sex procent under maj månad.

– Det är glädjande att se att svenskt företagande nu återhämtar sig. Förra månadens ökning var inte bestående, något vi initialt hade på känn, och det känns otroligt bra att kunna bekräfta vår tes. Hittills i år har företagskonkurserna minskat med 6 procent om vi jämför med föregående år, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.