V vill att det byggs fler hyresrätter i Ekeby-Almby

I områden som Ekeby Almby breder fler och fler villor ut sig. Det är ytineffektivt i en stad där mark ständigt behövs för fler bostäder. Vänsterpartiet vill att det byggs fler hyresrätter. Men Björn Sundin och Socialdemokraterna säger nej.

Det handlar dels om att bryta boendesegregationen där människor i villa bor i ett område och människor som bor i hyresrätt eller bostadsrätt bor i andra, dels om att använda marken effektivare,

På nämndsammanträdet i idag lägger Jessica Carlqvist och Vänsterpartiet ett initiativ till att se om det finns möjligheter att bygga flerbostadshus på kommunala fastigheter i närheten av Ekeby Almby. Men styrande partierna kommer rösta ner förslaget trots att Björn Sundin (S) själv sade i kommunfullmäktige i förra veckan att det behöver byggas mer blandat. Då togs beslut om att detaljplanera för fler villor vid Ekeby Almby på privatägd mark och ansvarigt kommunalråd menade att det var utanför kommunens makt men att blandad bebyggelse är målet. Därför är det förvånande att Vänsterpartiets förslag nu röstas ner bara en vecka senare.

Det skulle vara positivt på flera sätt. Vi skulle kunna skapa många bostäder på mindre yta och dessutom kunna bygga studentlägenheter eftersom det är nära universitetet. Ett resultat skulle också vara bättre underlag för oftare kollektivtrafik till och från Östernärke vilket behövs. Vi behöver inte fler segregerade områden utan blandningen i Örebro. Med den bakgrunden är det illa att Björn Sundin säger nej.
Ekeby Almby pekas ut som ett segregerat område som behöver blandas i Riktlinjer för Bostadsförsörjning som ska antas i Kommunstyrelsen nästa vecka. Där står: “Kompletteringsbebyggelse ska göras så att man uppnår en bättre blandning av olika byggnasdstyper och bostadsstorlekar. Detta gäller särskilt i och vid stadsdelar och tätorter med ensidigt bostadsbestånd som tex Adolfsberg, Hjärsta, Ekeby-Almby, Lillån, Oxhagen, Varberga och Vivalla.”

Jessica Carlqvist (V) ledamot i Programnämnd samhällsbyggnad