Turistbyrån har flyttat in på slottet

örebro slott

Efter nästan nio år i Medborgarhuset återvänder turistbyrån nu till Örebro slott. Den 2 juni övergår den tidigare säsongsöppna turistbyrån i slottet till att bli Örebros huvudturistbyrå.
-Det här blir ett lyft både för turistbyrån och för hela slottet, berättar Jenny Blåder, ansvarig för Örebrokompaniets besöksservice.

Det är inte första gången turistbyrån flyttar till slottet, verksamheten fanns här under åren 1992-2007. Men det är inte de tidigare lokalerna som kommer att användas utan den nuvarande säsongsöppna turistbyrån i Sydvästra tornet, tornet närmast Stora Hotellet. Denna utvecklas nu till att bli Örebros huvudturistbyrå. Men även om den öppnar redan den 2 juni, återstår mycket arbete.

– Vi hyr tre våningsplan i sydvästra tornet. Tanken är att de två nedre planen ska användassom turistbyrå, under hösten börjar vi arbetet med att inreda det andra våningsplanet samtidigt som vi utvecklar bottenvåningen, berättar Jenny Blåder.

– Den nya turistbyrån kommer att bli ett attraktivt rum där vi får riktigt fina möjligheter att visa upp Örebro.  Ambitionen är att tredje våningen ska användas för utställningar, berättar Jenny.

Ombyggnaden påbörjas under hösten och allt beräknas vara färdigt i maj 2017. Turistbyrån kommer emellertid att hålla öppet som vanligt även under ombyggnaden.

Slottets bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta är förstås en utmaning.

– De lokaler vi nu flyttar in i är i stort sett de enda som ligger direkt i markplan. Här finns också slottets handikapphiss och under våren har entrén förbättrats ytterligare genom att små nivåskillnader utjämnats och dörröppnare installerats.

– Men vi nöjer oss inte med detta utan arbetar tillsammans med Örebro kommun för att skapa en mer tillgänglighetsanpassad markbeläggning på vägen från Engelbrektsgatan. Vår målsättning är att turistbyråns flytt ska innebära en förbättrad tillgänglighet för hela slottet som besöksmål,  berättar Jenny Blåder.

Turistbyrån är en del av Örebrokompaniets besöksservice. Det är denna del av bolaget, som även omfattar guideverksamheten, som flyttar till slottet. Örebrokompaniets övriga verksamhet, vilket även inkluderar Örebro Convention Bureau, berörs inte av denna flytt. Men även dessa verksamheter kommer att flytta till nya lokaler i månadsskiftet september-oktober. Denna flytt blir dock kortare, kontoren flyttar till Medborgarhusets tredje våning och ny adress blir Näbbtorgsgatan 5.