V vill inte anlita bemanningsföretag i förskolan

Förskolenämnden i Örebro föreslås idag besluta att förlänga ett projekt med bemanningsföretag inom förskolan. – Vänsterpartiet har ett annat förslag. Bemanningsföretag riskerar att kosta mer och löser inte kompetensbristen på sikt utan bara temporärt. Istället bör kommunen ordna vikarier själv, säger Nadia Moberg (V) ledamot i förskolenämnden.

Nämnden föreslås använda en del av planeringsreserven för att förlänga ett projekt där bemanningsföretag anlitats för att hitta vikarier till förskolor främst i Vivalla. Vänsterpartiet ser hur det är svårt att rekrytera förskollärare, barnskötare och även vikarier med eller utan utbildning.

– Att hitta vikarier som kan läras upp i verksamheten för att bli intresserade av att jobba i barnomsorgen och kan tänka sig att vidareutbilda sig på ett eller annat sätt skulle då kunna lösa den kommande personalbristen som vi vet kommer inom barnomsorgen. Då behöver kommunens egen bemanningsenhet fungera och jobba systematiskt och uppsökande för att det alltid ska finnas personal. Örebro kommun har kontaktytor med föreningslivet, idrottsrörelsen, universitetet och många andra delar av samhället. Kommunen har också en kommunikationsavdelning, en förvaltning för förskola och skola samt en projektledare som ska arbeta med att stärka bilden av kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det är dessa kanaler vi borde använda för att rekrytera, säger Nadia Moberg (V).