De skapar nya salonger på Frimis – premiär i höst

frimis

Till hösten kommer Frimis Salonger att öppnas på nytt efter en ombyggnation och med en ny ägarkonstellation. Det är trion Daniel Welin, Fredrik Karlsson och Murat Küsek som idag äger och driver Villa Strömpis och Pitcher’s i Örebro som tillsammans med Niklas Urdell och Kimmo Kirvesmäki ligger bakom denna satsning.

Urdell och Kirvesmäki har varit med att starta och driva evenemang som Metallsvenskan, Örebro Race Day och Slottet Live och ligger bakom många av Örebros större konserter. Kirvesmäki jobbar idag också som evenemangsstrateg på Örebrokompaniet men lämnar till hösten denna tjänst för att fullt ut satsa på Frimis Salonger.

Ägarnas mål för Frimis Salonger är att etablera Örebros, och en av Sveriges, bästa verksamhet för konserter, nöjen, event, möten och konferenser. Med lokaler som kan anpassas från små intima företagsevent/privata tillställningar upp till konserter för 900 personer är Frimis Salonger i princip skräddarsydda för denna verksamhet.

– Med vårt gemensamma nätverk med nationella och internationella boknings- och produktionsbolag samt vår ackumulerade kunskap kring evenemang och restaurang har vi alla förutsättningar att bygga en spännande, intressant och hållbar verksamhet i Örebros vackraste lokaler och miljö.” – Kimmo Kirvesmäki

Under september månad kommer Frimis i sin nuvarande form att stängas igen för ombyggnation och nyöppning sker i början på oktober då lokalerna förutom en stor uppfräschning också har anpassats för den nya verksamheten rent praktiskt. Planen är att lyfta fram den historiska touch som lokalerna har och allt arbete kring ombyggnationen görs i samråd med Frimurarordens estetiska kommitté.

Till sommaren 2017 kommer också den vackra trädgården att få en ordentlig uppfräschning och ägarna planerar att etablera en restaurang i den unika miljön under sommarmånaderna.

– Vi kommer att ha lokaler som håller hög nationell klass för denna typ av möten och evenemang och vi har en ledning som tack vare den gemensamma erfarenheten har alla möjligheter att lyfta Frimis Salonger till nya höjder. Vi känner stor stolthet i vårt arbete med att återigen se till att Frimis Salonger blir en självklar mötesplats för alla Örebroare och vi kommer också att verka för att bli en plattform för tillresta gäster och besökare.” – Fredrik Karlsson

Från vänster: Kimmo Kirvesmäki, Claes Eneroth (VD för ByggAB Engelbrekt, Frimurarnas fastighetsbolag), Fredrik Karlsson, Niklas Urdell och Daniel Welin.

foto: Karl-Johan Sandberg

One comment on “De skapar nya salonger på Frimis – premiär i höst
  1. Äntligen, så glad jag blir att någon satsar på Frimurarelogen. Hoppas på olika evenemang för alla åldrar och det skulle vara trevligt med en danskväll i veckan. Lycka till!

Comments are closed.