Jens Schollin hyllas med egen plats vid Campus USÖ

jens s

Jens Schollins plats. Det är det nya namnet på ett område vid läkarutbildningens huvudbyggnad, Campus USÖ, vid Universitetssjukhuset Örebro. Namngivningen är en gåva från Region Örebro län och ett bevis på djup uppskattning för professor Jens Schollins värv.

Regionstyrelsen beslutade om gåvan vid sitt sammanträde den 7 juni, och den överlämnades i dag av regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson vid avtackningen av Jens Schollin, som i sommar lämnar tjänsten som rektor för Örebro universitet.

Regionstyrelsen säger i sitt beslut att: ”Platsen återspeglar Jens Schollins energi och kraft. Den lyfter fram mötet mellan akademin, sjukvården och samhället, en treenighet som Jens Schollin i sin verksamhet alltid tjänat.”

– Jens Schollin har under lång tid verkat vid dåvarande Regionsjukhuset i Örebro och nuvarande Universitetssjukhuset Örebro, och har medverkat i att bygga ett framgångsrikt universitetssjukhus, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.
– Hans insatser för att Örebro universitet har fått rätt att examinera läkare måste särskilt framhållas. Under hans ledning har Örebro universitet blivit en tydlig del i regionens utveckling, och i allra högsta grad varit en bidragande orsak till att länet utvecklats mycket positivt. I alla sina gärningar och på alla fronter har Jens Schollin alltid och med en tydlig kompass framhållit Örebro och länet, och därför har vi tyckt att det är passande att hedra honom på detta sätt.

One comment on “Jens Schollin hyllas med egen plats vid Campus USÖ
  1. Ja verkligen att Jens S förtjänar detta!! Han har gjort så mycket bra för Örebro. När han arbetade som läkare på USÖ, så var han den läkaren som räddade livet på min nyfödda son Adam, år 2002.
    Mvh
    Ann Grufman.

Comments are closed.