Hit flyttas eleverna från Vivalla-skolan

Grundskolenämnden fattar idag beslut om att Vivalla-Lundbys elever i årskurs 7 kommer att få nya anvisningsskolor från och med höstterminen 2017. Nämnden beslutar att eleverna årligen från och med höstterminen 2017 anvisas till Nikolaiskolan, Lillåns skola, Gumaeliusskolan samt Engelbrektsskolan. Vivallaskolans hela årskurs 8 flyttas över till Nikolaiskolan. Årskurs 9 stannar kvar på Vivallaskolan för att avsluta sin skolgång där.

Grundskolenämnden har arbetat med ärendet under våren 2016 i en parlamentarisk grupp med representation från alla politiska partier i driftsnämnden tillsammans med Förvaltningen förskola och skola. Förslaget initierades i Programnämnd barn och utbildning, där en parlamentarisk överenskommelse ledde till att ge grundskolenämnden i uppdrag att vidareutveckla och fatta beslut om Vivallaskolans framtid efter en ambition att öka måluppfyllelse och integration i kommunens skolor.