Så ska tillgängligheten öka i Wadköping

wadköping tillgängligt

Nu ska tillgängligheten i Wadköping öka för personer med olika funktionshinder. Idag är flera av gatorna och torgen i kulturstaden belagda med kullersten, ett underlag som inte lämpar sig väl för personer som använder rullstol eller rullator. Tanken är att ett jämnare underlag ska läggas under det här året.

Det ska även bli enklare att ta sig in i butiker i Wadköping med hjälp av fasta eller tillfälliga ramper. Arbetet med ökad tillgänglighet ska påbörjas efter sommaren.