Fast inkomst krav till Öbos lägenheter i Oxhagen och Vivalla

För att öka ÖBOs möjligheter att aktivt bidra för en integrerad stad har ÖrebroBostäders styrelse idag beslutat att införa en särskild uthyrningsregel, där inkomst från arbete prioriteras vid uthyrning av 75 procent av beståndet i Vivalla och Oxhagen. Det rör sig om cirka 170 lägenheter per år.

Samtidigt ska det bli lättare att söka bostad i hela ÖBOs beståndet för dem som inte har så många köpoäng. Fler lediga lägenheter ska därför hyras ut via Marknadsplats Direkt där ”först till kvarn-principen” gäller.

-De lösningar som hittills prövats för att öka den sociala blandningen i staden har inte slagit igenom tillräckligt väl, då måste vi pröva nya vägar, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på ÖBO. Den nya regeln börjar tillämpas från och med september 2016 och varje år hyrs minst 150 lediga bostäder via Marknadsplats Direkt.

-Ökad integration är en viktig del i ÖBOs arbete. Nu tar vi ett nytt kliv för att öka den i hela Örebro, säger Camilla Andersson, ordförande i ÖBOs styrelse.