Himmelska ting visas på utställning om Nikolai

nikolai

Den 9 juli invigs utställningen Himmelska ting i S:t Nikolaikyrkan. Initiativet till Svenska kyrkans utställning kommer från Anders Ekvall, mångårig kyrkguide i Nikolai och en av landets mest kända Nikolaikännare.

– Sveriges kyrkor sitter på en enorm medeltida skatt. Det vore dumt att inte ta chansen att visa upp alla fantastiska gamla föremål som tillhör dig och mig, ja alla församlingsbor och örebroare, säger Anders Ekvall.

Bland de cirka 30 utställningsföremålen finns Gustav II Adolfs nyponröda korkåpa tillverkad på 1500-talet, kyrkans brudkronor (en gyllene och en i silver – de används än idag), nattvardskalken från 1400-talet och en dopskål från tidigt 1600-tal. I inventarieförteckningen från 1619 går att läsa följande om den sistnämnda: “En solffskååll om 60 lod, gaff H Elin Lasse Andersson effter zin salige Man Lasse Andersson och sin salige son Anders Larsson, en student”.