Störst växtkraft i landet finns hos länets företagare

expansion

Örebro läns företag vill växa mest i Sverige. Det visar Almis stora tillväxtkartläggning där nästan 2000 VD:ar i hela landet intervjuats. 42 procent av företagen vill växa mycket, vilket är de högsta siffrorna nationellt sett. 79 procent av alla företag i Örebro län vill växa, rikssnittet är 65 procent.

De höga siffrorna visar att tillväxtambitionerna är mycket höga och det betyder att Almi kan hjälpa en stor del av dessa företag att växa och nå ambitionerna.

Almi Företagspartner Mälardalens VD Billy Bergåker menar att en del av förklaringen är det goda företagsklimatet och samverkan mellan de olika offentliga aktörerna och kommunerna i länen.

– Det är förstås oerhört glädjande att denna nya undersökning visar att företagen i Örebro och Västmanlands län vill växa mest i Sverige. De höga siffrorna visar att tillväxtambitionerna är mycket höga och det här betyder att vi på Almi kan hjälpa en stor del av dessa företag att växa och nå ambitionerna, säger Billy Bergåker, VD, Almi Företagspartner Mälardalen.

Topplaceringarna förvånar inte Billy Bergåker, VD, Almi Företagspartner Mälardalen.

 – Att länens företag har en stark vilja att växa är för mig ingen nyhet, vi har ett mycket gott företagsklimat i regionen. Vi har bolag som kommer från andra regioner för att de hört så mycket bra om företagsklimatet. En del i detta är att vi arbetar aktivt med och har en god och välfungerande samverkan mellan de olika offentliga aktörerna. En framgångsfaktor är helt klart att vi har aktörer och kommuner med en positiv inställning till företagande och tillväxt, avslutar Billy Bergåker, VD, Almi Företagspartner Mälardalen.