Ola Karlsson (M): ”Region Örebro län behöver nytt ledarskap”

– Efter nära 100 års oavbrutet maktinnehav borde sjukvården i Örebro län vara ett perfekt socialdemokratiskt skyltfönster. Men den senaste delårsrapporten visar på många problem. Det sa Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län, på Regionfullmäktige idag.

– Sjukvårdens viktigaste uppgift, att ge vård och behandling till sjuka, klaras dåligt i vårt (S)-styrda län. Var tredje patient får vänta mer än 60 dagar på ett första besök i specialistvården och nästan varannan får vänta mer än 60 dagar på sin operation eller behandling. Det duger inte! Det duger inte att elever tvingas vänta åratal för att få sin dyslexidiagnos och den hjälp som behövs för att kunna klara skolan.

– Även ekonomin i sjukvården är ett stort problem. Resultatet per den sista april är nära 200 miljoner back i hälso- och sjukvården. Trots stora tillskott och arbete med en handlingsplan fortsätter sjukvården att visa stora underskott. (S)-ledningen verkar ha tappat greppet om ekonomin. Sedan 2009 har antalet årsarbetare ökat med ca 11%. Ändå tvingas många vårdplatser stå tomma och outnyttjade pga. av brist på personal!? Antalet vårdplatser under samma tid, 2009-2015, har minskat med nära 25%. Siffrorna pekar på brister i effektivitet. Min bild är att dåliga stödsystem, brister i organisationen och ledarskap leder till att många av vårdens medarbetare varken kan eller får utnyttja sin kompetens eller kunnande på rätt sätt.

– Ett annat problem är de höga och stigande sjuktalen. Delårsrapporten visar att sjukfrånvaron nu är uppe i 7 % totalt, en ökning 0,4 % på ett år. Med Regionens ca 10.000 anställda motsvarar det ca 700 sjukskrivna. Det är extra oroande att det framförallt är kvinnor som drabbas och att det är långtidsfrånvaron som ökar.

– Det är tydligt att Region Örebro län behöver ett nytt ledarskap efter många år av (S)-styre. Det behövs tilltro till vårdens medarbetare, bättre stödsystem och en organisation som tar tillvara all den kraft som läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och alla andra yrkesgrupper har, avslutar Ola Karlsson.