MUF: “Vill nyanställa för ökad trygghet i Örebro”

muf debatt

Trygghet är kanske en av ungdomens viktigaste frågor, trots detta är trygghet bland unga ändå en fråga som inte får särskilt mycket uppmärksamhet. De flesta av oss är överens om att barn och unga inte ska behöva växa upp i otrygga miljöer. Vi alla känner starka känslor när vi tänker på ämnen som mobbing, eller hur unga människor ska behöva gå ensamma hem på kvällen. Ändå är det sällan man hör praktiska lösningar. Kanske beror det på att de största offren inte kan uttrycka sina rädslor? Det finns stora problem, inte minst i familjer som lever i utanförskap, så varför verkar det som att så lite görs?

Det är kanske inte alla som just nu idag tror att Örebro blir lite tryggare. I vår kommun, precis som i de flesta andra, finns det brottslighet. När vi pratar med andra Örebroare kan vi ibland höra berättelser om överfall, gängkriminalitet och våld i hemmet. Vi kan höra om människor som väckts mitt i natten av att det sker inbrott i deras bostäder. För somliga är dessa händelser en mardröm, men för många är det verklighet.

Vi själva är unga och vi ser på allvarligt på frågor om trygghet. Därför kräver vi förändring. Vi kräver att de styrande politikerna, precis som vi, inser allvaret, och gör det som behövs.

Om kommunen ska bekämpa otryggheten behöver den ta till många verktyg. Moderaterna i Örebro har lagt fram en budget med många praktiska lösningar, med syfte att minska otryggheten för de som bor i Örebro.

Bland annat vill Moderaterna anställa fem fältassistenter. Fältassistenter når ut till ungdomar som har det svårt och erbjuder stöd. De finns där ungdomarna finns och vi tror att de kan göra en enorm skillnad.

Moderaterna vill även anställa fem extra socialsekreterare. Socialförvaltningen har en stor arbetsbörda och idag har vi inte så många socialsekreterare som vi skulle behöva. Vi vet att personalbristen medför problem, och framförallt bidrar personalbristen till en enorm otrygghet för de som är mest utsatta.

Ett ytterligare förslag som Moderaterna framför i sin budget är att genomföra trygghetsvandringar i utsatta områden. De ska genomföras av kommunen med hjälp av polisen.

Ett förslag som till synes kan se enkelt ut, men somfortfarande är av yttersta vikt, är förslaget om utebelysning. Att ha utebelysning i områden som annars skulle vara väldigt mörka har tidigare visat sig göra gator tryggare.

För att skapa ett tryggare samhälle krävs det handlingskraft. Vi behöver förändring. Vi hoppas på att finna stöd bland Örebros medborgare för en moderat trygghetspolitik, med reella praktiska lösningar. Inte minst för oss som är unga.

Sara Göransson, Distriktsordförande Muf Örebro län

Hanna Rimmerfors, 1:e vice distriktsordförande Muf Örebro län

Björn Andreasson, 2:e vice distriktsordförande Muf Örebro län

Maximillian Mylläri, MSU-ansvarig Muf Örebro län

Marielle Gennel, ledamot Muf Örebro län

Villemo Belenos, ledamot Muf Örebro län

Josefin Nohrborg, ledamot Muf Örebro län