Örebrostudie vill se gräns för kemikalier i badhus – Reningen ett arbetsmiljöproblem

badhus

Anställda i badhus påverkas av kemiska föreningar i luften. Vanliga besvär är irritation i ögon och nässlemhinnor. Det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro.

I badhus används olika slags desinficerande ämnen för att hålla vattnet rent och fräscht, oftast natriumhypoklorit. Ju mer förorenat vatten, desto högre koncentration av klor behövs, vilket kan ge vissa hälsoeffekter.

– Eftersom medarbetare på badhus runtom i vår region hörde av sig och berättade om sina besvär i arbetsmiljön ville vi undersöka hur luftvägshälsan ser ut, berättar Jessica Westerlund, biomedicinsk analytiker på Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Påverkar ögon och slemhinnor
Mätningar av trikloraminer och trihalometaner genomfördes på åtta kommunala badhus i Mellansverige 2007 till 2009. Undersökningen visar att de halter de drabbade har exponerats för ligger lägre än vid liknande europeiska mätningar.

Däremot rapporteras besvär från ögon- och nässlemhinnor oftare hos badhuspersonal jämfört med oexponerade grupper. Studien visar också påverkan på luftvägarna hos de exponerade efter en arbetsdag.

– Idag finns det inget yrkeshygieniskt gränsvärde i Sverige för trikloramin men vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att vi får ett gränsvärde till slut, säger Jessica Westerlund.

– En framtida uppgift vore att mäta trikloraminer i luft alla typer av bad så att vi tar reda på hur exponeringen ser ut även för de som badar, säger Jessica Westerlund.

Hon är själv en flitig besökare i badhus men har fått upp ögonen för hygienens roll för badhuspersonalens arbetsmiljö.
– Hypoklorit reagerar med kväveinnehållande ämnen i badvattnet som till exempel hudflagor,saliv och urin. Därför är det viktigt att alla besökare duschar innan badet, säger Jessica Westerlund.