Startklart med ny tåglinje för Örebro

tåglinje

I november 2015 stod det klart att SJ vunnit upphandlingen om Västtågen på sträckan Göteborg–Lidköping–Örebro, ett avtal som gäller 8,5 år med möjlighet till tre års förlängning. Inför trafikstarten nu på söndag den 19 juni har flera förbättringar genomförts inom områdena trafiksäkerhet, kvalitet och miljöskydd.

I och med det nya uppdraget att köra Västtågen på Kinnekullebanan mellan Göteborg–Lidköping–Örebro ansvarar SJ numera för alla linjer inom Västtågen – ett stort och viktigt uppdrag som ger möjlighet att ta ett helhetsansvar för regionaltrafiken i Västsverige och jobba än mer effektivt.

Västtågen på sträckan Göteborg–Lidköping–Örebro har hög kundnöjdhet och när SJ nu börjar köra är ambitionen att ta över stafettpinnen och fortsätta att utveckla trafiken. SJ kommer att successivt förbättra trafiken tillsammans med Västtrafik samt kommuner och näringsliv längs med banan.

– Trafiken är en livsnerv som skapar möjligheter och engagemang i bygden. Med de satsningar som redan har gjorts, och investeringar som är planerade för framtiden, skapar vi förutsättningar för att utveckla, förbättra och framgångsrikt köra trafiken under de kommande 8,5 åren, säger Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik på SJ.

För resenärerna ska bytet av tågoperatör på söndag märkas så lite som möjligt, bortsett från att personalen har nya uniformer. Samtidigt har flera satsningar gjorts för att förbättra trafiksäkerhet, kvalitet och miljöskydd.

Bland annat har fler lokförare och tågvärdar rekryterats och tågpersonalen har fått smarta telefoner och läsplattor. Därmed finns bättre förutsättningar för kommunikationen, både mot kunder och internt med bland annat Trafikverket.

Andra investeringar som SJ har gjort är att byta ut de nuvarande tankanläggningarna i Lidköping och Mariestad till nya och mer miljövänliga, öka andelen miljöklassat drivmedel, minska tomgångskörning och förse alla förare med en app för ecodriving.

,