Unikt pilotprojekt – här får arkitekten skapa Örebros nya landmärke

kontors2

Mitt emot Resecentrum finns en 1 200 kvadratmeter stor tomt klar för byggnation. Örebro kommun utlyser nu i ett pilotprojekt en arkitekt möjligheten att skapa ett av stadens framtida landmärken. Sju våningar kan det nya kontorshuset komma att bli, informerar Örebro kommun.

Arkitekten eller arkitektfirman får fria händer att utforma fastigheten och även när fler aktörer, som finansiärer och byggföretag, ska komma in i processen.

”Vanligtvis är det fastighetsaktörer, byggföretag eller projektutvecklare som har markanvisningar i Örebro och därmed makten över vad som byggs. Självklart finns alltid en arkitekt med i projekten, anlitad av det företag som har markanvisningen. Ibland sker till och med vårt val av mottagare av anvisningen på basis av bland annat arkitektbyråns tidigare projekt. Men projektet styrs av det företag som har markanvisningen och i detta avseende skiljer vår modell oss inte från hur markanvisningar sker på andra håll i Sverige. Men grunden i vår modell är speciell. Konstruktionen med en redan på förhand gällande men inte så styrande byggrätt via en generös detaljplan innebär flera möjligheter. Vår princip att sälja marken i sent skede med därmed låga initiala kostnader för mottagaren av anvisningen, tillåter oss att gå ännu längre och utmana det konventionella sättet att arbeta med byggprojekt”, skriver kommunen i informationen om pilotprojektet.

kontorsskiss

,
One comment on “Unikt pilotprojekt – här får arkitekten skapa Örebros nya landmärke
  1. Har efter Rättscentrum inget förtroende för ansvariga. Att ställa något så klumpigt i den miljön är okänsligt och bekräftar en disharmoni i samhället.

Comments are closed.