4,7 miljoner till jämställd idrott – även Teknikcollege fick EU-stöd

jämställd idrott

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige tog på sitt senaste möte beslut om tio projekt som sammanlagt får 52 miljoner i EU-stöd. Pengarna går till olika projekt som bland annat ska motverka diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Projekt för ett värde av cirka 36 miljoner kronor har direkt bäring på Örebroregionen.

– Det är ett antal viktiga finansieringsbeslut som Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har fattat. Ytterst handlar det om att stärka en hållbar tillväxt där vi är med och säkrar morgondagens arbetsmarknad och kompetensförsörjning, säger Irén Lejegren (S) regionråd med ansvar för regionala tillväxtfrågor i en kommentar till beslutet.

Region Örebro län kommer vara ägare av projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Det får 2,1 miljoner kronor i EU-stöd och ska leda till att regionala aktörer bygger, förvaltar och renoverar fastigheter med bästa energiprestanda och med mycket låg klimatpåverkan.

Örebro kommun kommer driva projektet E-resurs som får 13 miljoner kronor i EU-stöd inom området stärkt konkurrenskraften för små och medelstora företag. Projektet ska testa en modell där personer ska gå från försörjningsstöd till att bli egna företagare.

Projektet Allas rätt att vara med får 4,7 miljoner kronor och kommer drivas av Örebro Läns idrottsförbund. Inom projektet ska anställda, arbetsgivare och ledare i ca 70 ideella idrottsföreningar utbildas i likabehandling, jämställdhet och antidiskriminering. Totalt kommer 500 personer få utbildningen.

Vidare är två av de beslutade projekten särskilt intressanta för Örebroregionen.

Region Örebro län har inom ramen för samarbetet i Östra Mellansverige tidigare tagit initiativ till att matchningen på arbetsmarknaden behöver förbättras för att stärka arbetsmarknaden och öka företagens konkurrenskraft. Detta har nu resulterat i att projektet Smart industri i ÖMS startas upp och får 11 miljoner kronor i EU-stöd. Projektet kommer drivas av Region Östergötland och Teknikcollege Örebro län svarar för genomförandet i vårt län.