Snart dags för återinvigning av nyrustade Karlaparken

karlaparken

På tisdag den 21 juni klockan 17.30 återinvigs Karlaparken i Örebro. Under våren och sommaren förra året frågade Örebro kommun sina invånare hur de ville utveckla Karlaparken, som ligger i Västra Mark, bredvid Hertig Karls allé. Det delades ut enkäter i brevlådor till de närboende det sattes upp skyltar på plats för att informera och möjligheten fanns att lämna sina synpunkter i en enkät på orebro.se.

Politiker var även ute i parken och intervjuade besökare på plats. Sammanlagt kom det in 162 synpunkter. Så här blev det:

 • Fruktträd har planterats mellan boulebanan och gångvägen.
 • Boulebanan är kvar och nya bänkar har ställts ut i närheten.
 • Två grillar har placerats ut.
 • Ett mindre fotbollsmål har placeras ut.
 • Plaskdammen har omvandlats till perennytor med blomsterplanteringar. Bredvid har planterats ätliga växter och bärbuskar, samt ett fruktträd.
 • Plattytan av kalksten har renoverats och snyggats till så att snubbelrisken minimerats.
 • Kioskbyggnaden har renoverats.
 • Muren har blivit mer synlig genom att buskar har tagits bort.
 • Häckarna kring lekplatsen har tagits bort.
 • Ny lekplats för yngre barn har byggts och ett bänkbord har placerats ut i anslutning till lekplatsen.
 • Det har även gallrats bland buskar för att förbättra sikten och ge en tryggare känsla i parken.
 • Den stora gräsytan har bevarats och kompletterats med nya bänkar.
 • De stora träden har bevarats
 • En dusch är på gång.