Örebroprofessor rådgivare till kvinnliga universitetsrektorer

Liisa Husu, professor i genusvetenskap, har utsetts till vetenskaplig rådgivare för EWORA. En ny förening för kvinnliga rektorer vid universitet och högskolor i Europa, som lanseras i Bryssel idag.

EWORA ska främja jämställdhet i högre utbildning och forskning och arbeta med ledarskap i akademin. De ska ta fram strategier för att fler kvinnor ska finnas på beslutsfattande nivåer i framtiden.

I dag har nio av tio lärosäten i Europa en manlig rektor. Bara var tionde universitetsrektor i Europa är alltså kvinna. I Sverige och i övriga Norden är antalet kvinnliga rektorer högre.

– Ledarnas betydelse för jämställdhet- och jämlikhetsutvecklingen inom akademin har lyfts fram i all forskning som har analyserat förändringens villkor, säger Liisa Husu.

Målet är att förbättra kvinnliga forskares position och bidra till avskaffandet av horisontal och vertikal könssegregering i akademin. Det måste alltså bli en bättre könsbalans inom såväl discipliner och vetenskapsområden som på alla nivåer i den akademiska hierarkin.

– Lika många kvinnor och män disputerar, det vill säga tar doktorsexamen, i Europa. Men bara en tredjedel av europeiska forskare och två av tio professorer är kvinnor. Vad gäller kvinnliga professorer har inte Sverige kommit längre än EU-länderna, säger Liisa Husu.

Hon är sedan länge engagerad i flera europeiska initiativ och projekt så som European Platform of Women Scientist och i en serie av stora europeiska konferenser om jämställdhet. Nyss talade hon i Europaparlamentet vid lanseringen av Genport, en europeisk webbportal om genus och vetenskap.

– Det är glädjande att EWORA och de kvinnliga rektorerna anser att det är viktigt att ta del av den senaste internationella forskningen om genus i akademin. Det finns inga lätta recept eller enkla vägkartor för att åstadkomma en snabb förändring mot ökad jämställdhet inom akademin men nätverket erbjuder kvinnliga rektorer ett europeiskt forum för erfarenhetsutbyte.

,