Utredning om slottet presenterad: Ny huvudentré och samlad drift föreslås

IMG_0073

En utredning som Örebrokompaniet genomfört på uppdrag av Örebro kommun visar på flera förbättringsområden. Ny huvudentré till det sydvästra tornet och en samlad driftsorganisation för Örebro slottet är något av vad som föreslås för byggnadens framtid. Dessutom står det i utredningen att man ska verka för att få fler kulturevenemang och skapa permanenta historia utställningar i slottet. I det fallet bör ett samarbete med offentliga kulturorganisationer utarbetas.

I utredningen lyfts det även fram som viktigt att få en fungerande restaurangverksamhet i den historiska miljön. Och att då även förstärka slottets konferens- och festvåningsverksamhet. Det som redan är genomfört är att turistbyrån har öppnat i Örebro slott.

Utredningen har letts av Björn Fransson, turismstrateg Örebrokompaniet. Den överlämnas nu till uppdragsgivaren Örebro kommun för beslut.