Lokala företagare: “Vi uppmanar Strandhäll att tänka om gällande sjukskatten”

förkylning

Regeringen vill införa en ny sjukskatt som innebär att företag ska betala 25 procent av sjuklönekostnaderna för medarbetare som är borta mer än 90 dagar. Förslag upprör oss och många av de företagarvänner vi pratar med. Det är helt felriktat och är att gå minst två steg för långt!

Förslaget är felriktat på många sätt. Företagare riskerar att betala en sjukskatt i flera år utan att ha en egentlig möjlighet att påverka. Som arbetsgivare betalar vi redan idag arbetsgivaravgifter som flera gånger om betalar kostnaderna i sjukförsäkringen.

De nya reglerna kommer att göra oss företagare mer försiktiga när vi ska anställa en ny medarbetare. Det är redan ett stort steg att anställa. Regeringen borde göra steget mindre, inte större.

Enligt regeringen ska sjukskatten få företagen att bli bättre på arbetsmiljö. Men de allra flesta företagare jobbar redan aktivt för en bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Det gör vi framförallt för att vi är alla är människor – arbetsgivare, chefer och medarbetare.

Vi är därtill beroende av våra medarbetare för att kunna leverera i tid. Sjukfrånvaro innebär redan kostnader för sjuklön, produktionsbortfall och vikarier.

Dessutom hänger långt ifrån all sjukfrånvaro samman med jobbet. En medarbetare kan exempelvis skada sig på fritiden eller råka ut för sjukdomar helt utanför arbetsgivarens kontroll såsom cancer, hjärtinfarkt eller olika kroniska sjukdomar.

Som företagare står vi sedan handfallna när sjukfrånvaron förlängs av långa vårdköer eller när Försäkringskassan inte hanterar sitt samordningsansvar i rehabiliteringskedjan.

Regeringen hävdar att sjukskatten inte ska öka företagens kostnader eftersom arbetsgivaravgiften sänks med 0,16 procentenheter och det införs ett fribelopp för mindre företag.

Men det räcker inte för att kompensera för oförutsebara kostnader. Att vi företagare faktiskt redan via arbetsgivaravgiften betalar för mycket till sjukförsäkringen låtsas regeringen inte om.

Den sjukskatt som regeringen föreslagit kommer att försvåra för återgång i arbete, försämra möjligheterna på arbetsmarknaden, försätta enskilda företag i kostnadskris och minska antalet jobb i Örebroregionen.

Vi uppmanar Annika Strandhäll och regeringen att slänga förslaget i papperskorgen!

 

Anneli Rådesjö

Labbsand

 

Johan Lindmark

AB Bandindustri

 

Maria-Pia Karlsson

Solberga Förskolor AB

 

Lennart Larsson

Oppboga Bruk AB

 

Stefan Olsson Arrestad

AB Storå Rör

 

Göran Palmqvist

Elisolation HTM AB

 

Johan Millgårdh

Millcon AB

 

Joakim Bäck

Great Consulting AB

 

Johan Lundh

Office IT-Partner Örebro

 

Torbjörn Nilsson

Bandstål

 

Magnus Pojen

McDonald´s Örebro

 

Leif Carlsson

Frabe Industri AB

 

Liselotte Eriksson Dahl

E.V.Eriksson Transport AB

 

Johan Larson

Ordförande Visita Mellersta

 

Åsa Jansson

Platschef

Ånnaboda-Storstenshöjden

 

Karin Matteusson

Maxi ICA stormarknad Örebro

 

Magnus Persson

,