Omfattande nedskräpning vid återvinningen i Lundby

återvinning

Under midsommarhelgen har det skett omfattande nedskräpning vid återvinningsstationen i Lundby. Örebrokurirens läsare Carina Brånn har skickat den här bilden på skräpmängden utanför containrarna.