Studieförbundet Vuxenskolan startar projekt för utvecklat flyktingmottagande

Studieförbundet Vuxenskolan startar nu ett projekt för är att utveckla och testa en metod som förkortar den asylsökandes väg från ansökan till etablering och försörjning i Sverige. Projektet finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) och startar den 1 juli.

Projektet kommer att pågå under 2,5 år där bland annat 1 200 asylsökande ska ges undervisning i svenskundervisning och samhällskunskap. Deras studie- och yrkesbakgrund kartläggs samtidigt som de erbjuds arbetsfrämjande aktiviteter.

– Folkbildningen har under en längre period haft en stor roll i asylsökandes första tid i Sverige. Det känns bra att vi nu kan jobba vidare mer fokuserat på det som vi redan påbörjat. Med resurser och personal kan vi göra det här riktigt bra, säger Björn Brunnberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

AMIF:s motivering till varför projektet beviljades medel

Projektet bedöms som nyskapande då projektägaren presenterar en helhetslösning för att förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen. Parallellt med att förbereda målgruppen för integration och arbetsmarknad, ska en hållbar långsiktig samordningsmodell utvecklas och testas med syfte att förbättra mottagning och påskynda integrationsprocessen för asylsökande.

,