Tekniskas första tankning med ny miljödiesel

miljötankning

I dag tankade Tekniska förvaltningen det första fordonet med en ny sorts diesel, HVO100. Genom att låta tunga fordon successivt gå över till HVO100 bidrar Örebro kommun till minskat utsläpp av fossilt koldioxid. Målet är att till år 2020 sänka utsläppen med drygt 630 ton.

Tekniska förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att minska sin klimatpåverkan från tunga transporter. I det arbetet ingår bland annat att gå över till HVO100.

–  HVO100 är en syntetisk diesel som tillverkas av förnybara råvaror, istället för olja, och går att använda i många dieselfordon. Likheten med vanlig diesel gör att det inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, säger Stefan Bertebo, verksamhetschef Fordon.

– Successivt kommer vi att minska användningen av den vanliga dieseln. Våra nyckelfaktorer för att minska klimatbelastningen från tunga transporter är en kombination av HVO100 och biogas, säger Stefan Löf, miljöingenjör.