Företagare klagar inte på kommunen – rädsla att kritik påverkar verksamheten

Var tredje företagare i Örebro kommun tvekar att framföra klagomål till kommunen av rädsla för att det ska påverka deras verksamhet negativt. Det visar årets stora enkätundersökning om företagsklimatet.

– Det är förstås oroande att så många tvekar att framföra vad de tycker. En förutsättning för utveckling är ett öppet diskussionsklimat, säger Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv Örebro.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner innehåller varje år ett par extrafrågor. I år har 31 000 företag svarat på den nya frågan Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?

Representanter för Svenskt Näringslivs 21 regionkontor träffar ofta företagare som upplever missnöje med kommunen företaget verkar i, men som inte offentligt vill uttrycka sitt ogillande. De är oroliga för negativa effekter som slår tillbaka på företaget. Det är bakgrunden till att Svenskt Näringsliv i år valt att lyfta in frågan i undersökningen.

– Jag stöter titt som tätt på företagare som har kritiska synpunkter till den kommun de verkar i men som avstår från att framföra den till kommunens representanter. Det kan handla om oro för att det negativt ska påverka deras deltagande i offentliga upphandlingar eller för att få olika tillstånd, säger Karl Hulterström.

Ur ett nationellt perspektiv visar undersökningen att var tredje företagare någon eller flera gånger har känt tvekan att lämna klagomål till sin kommun. Bortser vi från de som anser att de aldrig har haft behov av att lämna klagomål blir siffrorna ännu högre.

– Tittar vi bara på de som anser att de har kritik att framföra och ser hur många av dem som sen tvekar får vi riktigt höga siffror i många kommuner. Runt 40-50 procent är inte ovanligt. I Örebro är det nästan hälften, 49 procent. Störst andel i regionen har Ljusnarsberg med hela 67 procent. Det måste förstås tas på allvar, säger Karl Hulterström.

,