Hannah Ljung (C) vill efterträda Rasmus Persson

Centerpartisten Hannah Ljung kandiderar nu för att ersätta Rasmus Persson som kommunalråd. Hannah Ljung är idag bland annat ordförande för Landsbygdsnämnden i Örebro kommun.

– Jag har efter en tids övervägande nu meddelat nomineringskommittén att jag kandiderar till posten som kommunalråd för Centerpartiet i Örebro.
 
– Jag blev politiker i början av 00-talet för att jag ville vara med och arbeta med utvecklingen i vår kommun. Jag såg mycket som kunde bli bättre och insåg att som politiker kunde man faktiskt vara med och påverka där besluten fattades. Under mina år som fritidspolitiker har jag haft många olika uppdrag och fått erfarenhet av att arbeta både i opposition och i majoritet.

– Jag har sedan 2007 haft ordförandeuppdrag för Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och nu Landsbygdsnämnden samt uppdrag i ett antal andra nämnder och styrelser. Det har varit mycket lärorikt och gett mig en stark grund att stå på i den politiska arenan. Jag har en politisk bakgrund som gett mig stor erfarenhet av att leda och driva politisk verksamhet. Samtidigt har min roll som företagare och anställd i privata företag hela tiden gett mig ett tydligt perspektiv på hur politiken fungerar i vardagen.

När jag lämnade moderaterna och gick med i Centerpartiet 2011 så var folkrörelse- och underifrånperspektiven mycket viktiga för mitt val att fortsätta inom politiken. Min utgångspunkt som politiker är jämlikhet och egenmakt, mitt uppdrag är att företräda medborgarna, väljarna och partiet.

– Målet i allt jag gör är att ge människor möjligheter att växa och utvecklas för att få leva sina liv utifrån sina egna val. För mig som politiker är det viktigaste uppdraget att arbeta för att se till att människor ska få vara delaktiga och ha möjlighet att påverka utvecklingen.

,