Örebro kommun på väg till Almedalen – ”viktig nationell arena”

almedalen

Första veckan i juli invaderas Gotland och Visby av politiker och olika samhällsaktörer för att diskutera, debattera, dela kunskap och bygga nätverk. Örebro kommun kommer att vara på plats.

– Almedalsveckan är en viktig nationell arena för samhällsutvecklingen i Sverige, vi vill vara där både för att dela med oss av det vi är bra på, men också för att knyta kontakter och lyfta fram Örebro som en expansiv och växande stad och plats, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun. Under veckan arrangerar Örebro kommun två seminarier; ”Hur kan naturvärden kombineras med ett ökat bostadsbyggande” och ”Varför lyckas vissa kommuner möta bostadsbristen bättre än andra?”.

– Med snabba och smidiga byggprocesser har vi hittat en modell som gör att det byggs långt fler bostäder än riksgenomsnittet i Örebro, cirka 40 procent av alla bygglov hanteras inom en vecka. Dessutom är vi måna om att bevara naturvärden när staden växer, det här kommer vi att berätta om på våra seminarier, berättar Martin Willén, biträdande stadsbyggnadschef i Örebro kommun.

,