1 000 nya bostäder i planerade Österport

österport

Ett omkring 90 000 kvadratmeter stort industriområde mellan Oskarsvägen och Universitetsallén ska förvandlas till bostadsmiljö. Cirka 1 000 nya bostäder tillsammans med kontor och handel ska bli stadsdelen Österport.

För att kunna bygga fler bostäder i takt med att Örebros befolkning växer behöver områden där det idag finns företag och andra verksamheter förnyas. Österport är ett sådant exempel, CV-området ett annat. Andra liknande exempel är Grenadjärstaden och Rynningeåsen, tidigare militära områden som blivit nya stadsdelar med blandad bebyggelse.

Österport som ligger 1,5 kilometer från city är ett stort område där utbyggnad och utveckling kommer att pågå under flera års tid. Läget alldeles i utkanten av city gör det möjligt att ha blandade funktioner, alltså utöver bostäder också kontor, hotell, motionsanläggning, skola, förskola, restaurang och handel.

Centralt i området planeras för en park, en grön oas med träd och lekplats. Parken ska kunna utökas i takt med att området växer.

En detaljplan för Österport beräknas vara klar vid årsskiftet 2016/2017. Byggstart är planerad till hösten 2017.

Källa: Örebro kommun

,