Örebro län med i en ny Svealandsregion

I dag presenterade den statliga Indelningskommittén ett förslag till storregioner. Där föreslås Region Örebro län bilda en Svelandsregion tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala och Västmanland år 2019.

– Vi välkomnar ett förslag om större regioner eftersom vi ser att de nuvarande länen är för små för att möta de utmaningar vi står inför. Men vi hade önskat att förslaget till Svealandsregion innehöll hela den nuvarande sjukvårdsregionen, det vill säga även Värmland, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

För Region Örebro läns del är det viktigt att staten tydligt tar ansvar i den fortsatta processen.

– Även om kommittén föreslår att länsstyrelserna omorganiseras till 2018 hade jag förväntat mig att delbetänkandet tydligare hade lyft fram att staten måste gå före och samordna sina övriga myndigheter. Jag anser att regeringen tydligt måste visa att man vill skapa större och samordnade regioner också för sina egna myndigheter. Det är nödvändigt för att visa att regeringen menar allvar med att få samma geografi för regionerna som för de statliga myndigheterna, eftersom myndigheterna i dialog med oss folkvalda också jobbar på regional nivå med utvecklingsfrågor, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Om en Svealandsregion förverkligas blir den jämnstor med Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det ger kapacitet att bygga hållbara och konkurrenskraftiga strukturer för regional utveckling och forskning. En Svealandsregion ger också ett patientunderlag som gör det möjligt att på ett bra sätt möta hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar så som ny teknik, nya behandlingar, ökade förväntningar och en äldre befolkning.

– För Sveriges del tycker jag att det är synd att man inte orkar hålla i att på en och samma gång presentera sex jämnstora regioner, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Inom Region Örebro län startar nu omgående arbetet med att ta fram ett yttrande inför den kommande remissrundan. Parallellt med detta påbörjas också en analys av vilket förberedelsearbete som krävs för en eventuell storregion den 1 januari 2019.

, ,