Öbo ger rabatt på nyproducerat – hyreskontrakt lottas ut

öbo nyproduktion

Örebrobostäders styrelse har beslutat om en ny modell för hyressättning av nyproducerade lägenheter. I korthet innebär den att ett visst antal av nya lägenheter kommer att hyras ut med rabatter på mellan 30-35 procent. Rabatten kommer sedan successivt att minska under en tioårsperiod.

70 procent av de rabatterade lägenheterna kommer att hyras ut via Öbos bostadskö. För den resterande delen lägenheter kommer hyreskontrakt att lottas ut, meddelar Ulf Rohlén vd och Camilla Andersson, ordförande för Örebrobostäder.

– Vi tar ansvar för integrationen och öppnar upp för att fler ska kunna flytta in i en helt nyproducerad lägenhet. För oss är det viktigt att det inte bara är höginkomsttagare som har den möjligheten, utan även undersköterskan, lagerarbetaren och den ensamstående föräldern. Genom att låsa räntan och införa en rabattrappa under en tioårsperiod kan vi ge kraftigt sänkta hyror i delar av vår nyproduktion, säger Camilla Andersson (S), ordförande i Örebrobostäder

Modellen bygger på att Öbo låser sin inlåningsränta under en tioårsperiod. Det kan göras med bibehållen lönsamhet tack vare det låga ränteläget.

– Örebro kommun och ÖBO arbetar hela tiden med att hitta nya lösningar för att bereda plats för fler på bostadsmarknaden. Det nya arbetssätt som ÖBO nu presenteras är helt unikt och kommer säkert att röna stor uppmärksamhet runt om i landet. Det är bra. Örebro har en lång tradition av att vara en föregångare på det bostadspolitiska området. Utmanar vi inte den rådande bostadspolitiken får vi heller ingen förändring, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

,