Hyresgästföreningen: Här kan en miljon lägenheter byggas

byggkranar

Analysföretaget Spacescape har på Hyresgästföreningens uppdrag identifierat byggbar mark i tio svenska städers ”goda lägen” som nu presenteras i rapporten Alla får plats i stadens goda lägen. Goda lägen har definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Bil har uteslutits som transportmedel då det inte är tillgängligt för alla.

Analysen visar att det går att bygga en miljon nya bostäder i goda lägen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Det täcker utbyggnadsbehovet på dessa orter till år 2030, i vissa fall till 2050. Hälften av all byggbar mark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark.

-Över hälften av den beräknade bostadspotentialen finns i Stockholm och Göteborg och nästan en fjärdedel finns längs med större trafikleder och vägar, säger Alexander Ståhle, vd på Spacescape och rapportförfattare.

Det finns stor utbyggnadspotential kring exempelvis Bromma flygplats, Solna och Älvstaden.

-Ungefär 42 procent av den totala bostadspotentialen utgörs av förtätningar av befintliga bostadsområden, framförallt i förortsmiljöer byggda 1930-1980. Där finns dessutom redan utbyggd infrastruktur och service att dra nytta av vid bostadsbyggande, säger Alexander Ståhle.

-Vissa hävdar att vi måste bygga bostäder i ”dåliga lägen” för att de ska bli billiga. Men den rapport vi nu presenterar visar att det inte är rätt väg att gå, säger Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Att bygga i goda lägen, där det finns bra serviceutbud och väl utbyggd kollektivtrafik, minskar segregationen, det minskar bilberoende, biltrafik och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att öka bostadsutbudet och minska bostadsköerna, ökar jämlikheten och underlättar människors vardag och möjligheter att lösa sina livspussel, säger Marie Linder.

– Ett socialt hållbart byggande innebär också att människor ges tillgång till staden och dess utbud och närhet till jobb, service, kultur och vänner. En integrerad sammanhållen stad bidrar både till ökad social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället, säger Marie Linder.

,