Örebro fjärde bäst på hållbara transporter

cykel

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter, och vinner för andra gången på tre år kommunrankningen SHIFT. Lunds kommun får högst totalpoäng, framför allt för en jämn och hög resultatnivå för rankningens olika indikatorer. Örebro hamnar på fjärde plats. Förra året rankades Örebro som trea.

– Genom att göra en kommunrankning vill vi lyfta fram den stad i Sverige som är mest framgångsrik när det gäller att skapa ett transportsystem för hållbar utveckling, och inspirera andra kommuner att följa efter, berättar Karin Neergaard, ansvarig för SHIFT2016.

SHIFT baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på insamling av data från exempelvis STRADA (databas över olyckor), nationella resvaneundersökningen, Boverkets Miljömålsenkät och siffror som inrapporterats via Energieffektiviseringsstödet. I årets rankning deltar alla kommuner med mer än 30 000 invånare i centralorten (39 st).

,