På rätt spår mot snabbtåg Stockholm-Oslo – möte i Almedalen

snabbtåg2

Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB arrangerade idag ett möte i Almedalen med representanter från ägarna och andra intressenter längs med sträckan. Mötet var en del i den pågående processen för hur man kan få till en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm, där resan mellan huvudstäderna ska ta högst tre timmar.

Mötet är en viktig milstolpe i den handlingsplan som bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB arbetat med under våren. Fokus ligger nu på att engagera nodstäderna Oslo och Stockholm i arbetet med åtgärdsvalsstudien.

– Under mötet tog vi flera viktiga steg framåt. Vi hade bra samtal om hur vi tillsammans kan gå vidare för att binda ihop våra två huvudstäder på ett bättre sätt med hjälp av järnvägen, säger Björn Sundin (S), ordförande i Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Trafikverkets Einar Schuch meddelade under mötet att den planerade ÅVS:en, Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm, nu är igång och att en projektgrupp är på plats.Under hösten kommer det att genomföras en rad aktiviteter i både Värmland och Örebro för att säkerställa att de regionala behoven tillgodoses.

– Arbetet med sträckningen Oslo-Stockholm är nu i ett avgörande skede genom att regeringen beslutat att göra en åtgärdsvalsstudie. I den studien kommer vi att finnas representerade och det är väldigt positivt, kommenterar Tomas Riste (S), styrelseledamot i Oslo-Stockholm 2.55 AB och ordförande för Region Värmland.

Indikatorer på den starka relationen är att det idag görs ungefär 1,4 miljoner flygresor per år mellan huvudstäderna, handelsutbytet mellan Sverige och Norge är stort och varuexporten uppgår till 122 miljarder svenska kronor.

– Eftersom Norge är en så betydelsefull partner för Sverige när det gäller handel och pendling är bra kommunikationer i stråket mellan Stockholm och Oslo väldigt viktigt. Dessutom ser vi att det finns en stor potential i att länka ihop arbetsmarknadsregionerna Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna, säger Björn Sundin.

, ,