Varning för stor brandrisk och höga temperaturer

SMHI går nu och varnar för lokalt stor brandrisk i Örebro län. Brandvarningen innebär stor antändningsrisk och att eld lätt sprids snabbt i skogsmark. De går även ut med information om höga temperaturer under de kommande dygnen, från 26-28 grader från lördag och framåt.