Ökning av konkurserna i länet under juli

I Örebro län gick elva företag i konkurs under juli månad. Det ska jämföras med fyra bolaget samma månad året innan. Totalt i landet gick färre företag i konkurs under juli i år jämfört med samma period förra året. Totalt försattes 321 aktiebolag i konkurs under sommarmånaden juli, vilket är en minskning med tolv procent. Starkast utveckling bland storstadsregionerna uppvisar Skåne där antalet konkurser nästan halverats denna månad.

Man ska vara försiktig med att dra slutsatser på julisiffror då det är en semestermånad med relativt liten aktivitet. Men det är det självklart glädjande att konkurserna fortsätter att minska även under sommaren, säger Krister Jonsson, Sverigechef på Creditsafe.