Per-Åke Sörman (C) föreslås efterträda Rasmus Persson

per-åke

Per-Åke Sörman föreslås efterträda Rasmus Persson som kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. ”Vi sju i kommunalrådskommitten har efter omfattande analys enats om att nominera Per-Åke Sörman till tjänsten som centerpartiets nya kommunalråd. Vid medlemsmötet den 21 augusti kommer omröstning att ske angående tillsättandet av tjänsten”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

– Jag är väldigt hedrad av att vara nomineringskommitens förslag till kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun. Känner mig stolt och supertaggad men tar inte ut något i förväg då medlemmarnas skall fastställa detta den 21 augusti, säger Per-Åke Sörman (c).

I analysen har kandidaterna värderats mot de faktorer och egenskaper som vi förväntar oss av ett centerpartistiskt kommunalråd i Örebro. Värderingen har skett utifrån den kännedom vi haft och på olika sätt inhämtat om kandidaterna. Våra ledord i kommittén under intervjuerna har bland annat varit ledarskap, tydlighet och framåtanda.
Den överenskommelse med S och KD som ligger till grund för det nu pågående samarbetet i styrningen av Örebro ligger naturligtvis fast. Däremot kommer, genom att Rasmus lämnar flera uppdrag, bemanningen att behöva ses över. Dessa förändringar som erfordras kommer att beredas efter den 21 augusti. Möjligheten att visa intresse för uppdrag kommer att presenteras under mötet.

“Per-Åke har “många järn i elden”. Hans arbete för människorna i bygden runt Ervalla drog många röster till centerpartiet och gav honom flest personkryss i det senaste valet till kommunfullmäktige. Han andas Centern rakt igenom och han har valkommitténs fulla stöd och förtroende”, skriver partiet.

Mer om Per-Åke Sörman:

https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Orebro/Val2014/Kandidater1/Per-Ake-Sorman/