Anders Österbergs pedagogiska plattformar gav pris

Örebro kommuns pedagogiska pris gick i år till Anders Österberg på Gumaeliusskolan med motiveringen:

“Du har målmedvetet och föredömligt skapat egna pedagogiska plattformar och digitala metoder för att bortom det givna nå dina elever före, under och efter lektionerna. Du har med stor glöd tagit dina ämnen matematik och idrott och hälsa flera steg in i framtiden. Genom att utmana, variera och individanpassa får du eleverna att utveckla egna strategier för att nå sin fulla potential. Du väcker nyfikenhet, stolthet och lust att lära och inspirerar såväl lever som föräldrar och kollegor.”