Forskning: Bilisten väger i snitt fyra kilo mer än cyklisten

cykel

Personer som använder bil som sitt huvudsakliga färdmedel väger i genomsnitt fyra kilo mer än de som cyklar visar en ny studie.

Forskningsprojektet PASTA, som finansieras av EU och i Sverige även av Trafikverket, studerar samband mellan stadsplanering, resvanor, fysisk aktivitet och hälsa. Forskningsprojektet utförs av ett internationellt konsortium där bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) och det svenska trafikkonsultföretaget Trivector ingår. Forskarna i PASTA följer 11 000 studiedeltagare i Europa som bland annat får svara på hur de förflyttar sig i det dagliga livet, vilket färdmedel de använder och hur mycket tid de spenderar på transporter.

Studiedeltagarna får också uppge sin vikt, längd och svara på frågor om vad de tycker om att gå och cykla. De får dessutom svara på frågor om eventuella trafikincidenter som de varit med om den senaste tiden.

En dataanalys visar att personer som använder bil som sitt huvudsakliga färdmedel väger i genomsnitt fyra kilo mer än de som använder cykel som sitt huvudsakliga färdmedel.

Dr Adrian Davis, expert inom transport och hälsa och medlem i PASTA-projektets rådgivande organ, kommenterar:

–  Personer som är fysiskt inaktiva har högre risk att drabbas av sjukdomar som cancer, stroke, hjärt- kärlsjukdom och fetma. Vår forskning visar att stadsplanering och hur vi rör oss i våra städer kan påverka människors nivåer av fysisk aktivitet.

– De 30 minuter fysisk aktivitet om dagen som rekommenderas kan bakas in som en del i ditt dagliga resande. Det är ett tidseffektivt och billigt sätt att nå den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet.”

PASTA-projektet söker nu fler deltagare i de sju städer där studien genomförs, i Sverige genomförs projektet i Örebro.

,