Våldsforskaren Lia Ahonen får USA-pris

Lia Ahonen

Lia Ahonen, lektor i kriminologi vid Örebro universitet, har fått ett amerikanskt pris som går till framstående forskare i början av karriären.

– Jag ser den här utmärkelsen som en sporre att fortsätta kunskapsutbytet mellan forskare och beslutsfattare för att på så sätt bättre kunna förebygga allvarlig våldsbrottslighet i Sverige och internationellt, säger Lia Ahonen.

Hon är verksam som gästforskare vid University of Pittsburgh i USA fram till augusti 2017, där hon framför allt studerar ungdomars kriminalitetsutveckling, allvarlig våldsbrottslighet, mord och vapenvåld. Hon forskar också om vapenpolitik, om policyfrågor inom rättsväsendet i olika länder och om ledarskap och organisationsutveckling, med ett särskilt intresse för organisationer inom rättsväsendet och mental hälsa.

I motiveringen till priset står bland annat att Lia Ahonen, trots att hon är i början av forskarkarriären, etablerat sig inom kriminologiforskningen. Hon är mycket produktiv och hon visar på både bredd och djup i sin forskning enligt prisjuryn.

– Den här utmärkelsen är en bekräftelse på hur viktigt det är att våga ta steget att utveckla internationella samarbeten och kliva ut ur sin egen bekvämlighetszon, säger Lia Ahonen som ger sina kollegor vid Örebro universitet en eloge för att de stöttat henne.