Isabella Kronvall fick också pedagogiskt pris

På onsdagen berättade Örebrokuriren att Anders Österberg fick Örebro kommuns pedagogiska pris. Han fick det i kategorin grundskola. Isabella Kronvall fick motsvarande utmärkelse för gymnasieskola.

Isabella Kronvall, lärare på Rudbecksgymnasiet, fick priset i kategorin gymnasieskola och gymnasiesärskola för att hon är ”en yrkesskicklig pedagog med specialkompetenser som skapar tillit, arbetsro och en tro på att allt är möjligt. I arbetet med att motivera elever och öka måluppfyllelsen är delaktighet och relationell pedagogik i fokus. Pristagarens brinnande tro på pedagogisk utveckling, kollegialt lärande och systematiserade verktyg har resulterat i en digital handbok och organiserade konstruktiva klassrumsbesök”, lyder juryns motivering.