Kraftig rök från pizzeria på Väster

Det brinner i en pizzeria på Väster i Örebro. Sedan morgonen har personal från Nerikes brandkår arbetat med att släcka branden. Röken från branden påverkar trafik både på lokalgator och på genomfartsleden E18/E20 intill. Västhagagatan är avstängd under släckningsarbetet.

Pizzerian ligger granne med en bensinstation. Det ska inte föreligga någon spridningsrisk, meddelar brandkåren.