Länsstyrelsen går för första gången i Pride-paraden

pride2015

För första gången i Örebro Prides femåriga historia deltar Länsstyrelsen i Örebro län i festivalen vars syfte är att respektera varandra och uppskatta den mångfald som finns.

– Alla människors lika värde är fundament som Länsstyrelsens verksamhet vilar på. Därför är det självklart att vi deltar, säger landshövding Maria Larsson.

Att bedömas eller särbehandlas utifrån identitet eller sexuell läggning är inget nytt. För att belysa hbtq-personers plats eller brist på plats i historiebeskrivningarna deltar Länsstyrelsen med en föreläsning i samband med Örebro Pride.

Författaren och journalisten Annika Hamrud från Örebro har intervjuat länsbor på ämnet hbtq. Hör henne berätta om de fördomar och förutfattade meningar som dagligen påverkar hbtq-personers vardag och i många fall begränsar livsutrymmet för den som inte ansluter till heteronormen.

Mia Geijer vid Länsstyrelsen berättar om Kalejdoskop-projektet som lyfter fram platser som rymmer förbisedda, dolda och bortvalda berättelser. Från ArkivCentrum kommer Håkan Henriksson, som berättar om möjligheter att utforska arkivmaterial och att arkivera minnen.

Under parollen ”För alla människors lika värde” kommer landshövding Maria Larsson och övrig personal på Länsstyrelsen delta i paraden.

Bilden är från förra årets Pride-parad i Örebro.

,