Så ska nyanlända få jobb – konceptet MINE kommer till Örebro

Under hösten kommer konceptet MINE att etablera sig i Örebro. Idén bakom MINE är att underlätta nya svenskars insteg på arbetsmarknaden och att samtidigt främja kompetensförsörjningen i länets företag.

MINE som funnits i Malmö sedan 2003, och som mött tusentals adepter, bygger på en modell som idag ger sju av tio ett fast arbete. Hjärtat i verksamheten är mentorsprogrammet Be a friend of MINE.

MINE startade i samspel mellan näringslivet, kommunen och föreningar i Malmö kommun och har idag över 60 aktiva partners. Bland dem e-on, IKEA; HSB, Malmö Stad och Malmö Högskola. Örebro blir den första regionen vid sidan av Skåne som får chansen att låna in MINEs modell. Drivande bakom etableringen är föreningen Open Up! i Örebro.

På onsdag den 17 augusti kommer MINEs ordförande Fredrik Krüeger till Örebro för att möta färdiga och potentiella partners. Bland gästerna finns såväl ledande politiker som näringslivsföreträdare och föreningsrepresentanter.